English Language, Lëndët e Përgjithshme A 2012

  - Read the following text carefully and then answer the questions: It was a late October night of the year 2006. It was bitterly cold and the dense fog had descended on the city of London. There were few people in the streets and the traffic was moving slowly. Suddenly a...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Lëndët e Përgjithshme A 2012

Lexo fragmentin më poshtë dhe përgjigju pyetjeve që vijojnë “Rroftë jeta!” Ashtu më dukej sikur përsërisnin ditë e natë, e sidomos natën, kur oshëtima e tyre ishte më e fuqishme, dallgët e detit Jon, që përplaseshin në bregun shkëmbor, të fshatit tim Dhrimadhe. Këtë...
Më shumë